Privacybeleid

De privacy policy is ook te downloaden.

 

iParfum.nl hanteert de wettelijke bepalingen in zake persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

A. De Privacy policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.iparfum.nl bezoekt.

1. Beheer
www.iparfum.nl is onderdeel van iSell Company. Contactgegevens zijn te vinden op www.iparfum.nl. iParfum.nl is een handelsnaam van iSell Company.

2. Gegevens van bezoekers
2a. De webserver herkent uw e-mailadres en domeinnaam bij ieder bezoek aan de site www.iparfum.nl. Wij bewaren bepaalde gegevens van uw bezoek of uw bezoeken. De gegevens worden opgeslagen voor intern gebruik en worden nooit aan derden verstrekt. iParfum.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

2b. Gegevens die wij bewaren bij ieder bezoek dat u aan onze site brengt zijn:
- uw e-mailadres en uw domeinnaam;
- de pagina’s die u bekijkt tijdens uw bezoeken aan onze site; 
- de eventueel relevante sites die u voorafgaand aan het bezoek aan onze site heeft bekeken;
- de informatie die u bij het aanmaken van een account of bij een verzoek om informatie of in welke andere communicatievorm dan ook verstrekt. Deze informatie vertrekt u vrijwillig.

2c. De gegevens die wij opslaan bij ieder bezoek aan onze site zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Wij gebruiken uw gegevens:
- voor verbetering van de site iParfum.nl;
- voor e-mailcommunicatie met de bezoeker, bijvoorbeeld bij het toesturen van de inloggegevens. 
- voor e-mailcommunicatie met de bezoeker om hem/haar op de hoogte te brengen voor nieuwe producten, tips, acties etcetera. 

Gegevensbeheer kan bijdragen aan een succesvol bezoek aan onze site. Uw gegevens worden na gebruik weggedaan.

3. Cookies
3a. iParfum.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn bestandjes die door een webserver op de computer van de bezoeker worden geplaatst.

3b. Wij gebruiken cookies om enerzijds de functionaliteit van onze site te verbeteren en anderzijds om u bij uw bezoeken aan onze site beter van dienst te kunnen zijn. Middels de cookies verzamelen wij:
- uw voorkeuren met betrekking tot de producten die wij aanbieden op iParfum.nl;
- de geschiedenis van uw bezoeken aan iParfum. Op deze wijze kunnen wij u bij een volgend bezoek informeren over nieuwe producten die zijn toegevoegd sinds uw vorige bezoek;
- de geschiedenis van uw bezoeken aan iParfum. Op deze wijze kunnen wij het volgende bezoek nog effectiever laten verlopen;
- informatie om onze site en de lay-out van de site te kunnen aanpassen aan de unieke persoon die de site bezoekt;
- informatie over de eventueel relevante sites die u voorafgaand aan het bezoek aan onze site heeft bekeken.

3c. De bezoeker kan zelf bepalen hoe hij/zij met cookies omgaat. Internetbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies toe te staan, deels toe te staan of niet toe te staan. Cookies kunnen altijd weer worden verwijderd van de computer van de bezoeker.

4. Veiligheid
Wij garanderen een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Wij onderhouden geen relaties met derden op het internet en verstrekken geen gegevens aan derden. Onze webservers zijn goed beveiligd om diefstal of verlies van de gegevens te voorkomen. Ook onrechtmatig gebruik van de gegevens of onrechtmatig wijzigen van de gegevens wordt hiermee voorkomen.

5. Communicatie met bezoeker
- Wilt u in de toekomst geen e-mails ontvangen van iParfum.nl, dan kunt u onderaan de email klikken op de link 'afmelden', u ontvangt dat geen promotionele informatie meer per e-mail.

- Indien wij in het bezit komen van uw postadres, bijvoorbeeld omdat u dat vrijwillig aan ons heeft opgegeven in verband met het toezenden van informatie, zullen we dat adres uitsluitend en alleen gebruiken voor het toesturen van de door u opgevraagde informatie. 

- Indien wij in het bezit komen van uw telefoonnummer, bijvoorbeeld omdat u dat vrijwillig aan ons heeft opgegeven, zullen we dat telefoonnummer uitsluitend en alleen gebruiken voor communicatie omtrent het onderwerp waarvoor u ons heeft benaderd.

6. Vragen
Heeft u vragen over onze Privacy policy voor Bezoekers? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u op www.parfum.nl/klantenservice.

7. Disclaimer
iParfum.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de Privacy policy voor Bezoekers te kunnen wijzigen zonder de bezoeker daarvan eerst op de hoogte te stellen.

 

B. De Privacy policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij iParfum.nl.

1. Gegevens door de klant verstrekt
iParfum.nl gebruikt de gegevens die de klant vrijwillig verstrekt voor:
- het verwerken van de bestelling;
- e-mailcommunicatie met de klant met betrekking tot de bestelling;
- e-mailcommunicatie met de klant met betrekking tot bij het toesturen van de inloggegevens bij het aanmaken van een account;
- e-mailcommunicatie met de klant om hem/haar op de hoogte te brengen voor nieuwe producten, tips, acties et cetera.

2. Gegevens verstrekken aan derden
iParfum geeft klantgegevens die vrijwillig aan ons zijn verstrekt door de klant nooit door aan derden. Met één uitzondering: als iParfum.nl via een gerechtelijk bevel wordt gedwongen deze gegevens te verstrekken.

3. Toegang tot klantgegevens
Indien u dat wenst kunt u een verzoek tot inzage van uw klantgegevens bij ons doen. Stuur in dat geval een e-mail naar klantenservice@parfum.nl. Wij verlangen wel geldige legitimatie alvorens wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

4. Wijzigen van klantgegevens
Indien u dat wenst kunt u een verzoek tot wijziging/corrigeren van eventuele onjuiste klantgegevens bij ons doen. Stuur in dat geval een e-mail naar klantenservice@parfum.nl. Wij verlangen wel geldige legitimatie alvorens wij aan uw verzoek kunnen voldoen.